Офис
с.Айдемир, област Силистра
ул."Гайдарче" 18
тел./факс:086/823311
e-mail: calladanltd@gmail.com
лице за контакти: г-н Н. Христов,
мобилен тел.: 088 8610344
език за контакт: Български, Английски, Руски

Производствено-складова база

с. Паисиево
община Дулово, област Силистра
e-mail:calladanltd@gmail.com
лице за контакти: г-н Д.Христов,
мобилен тел.: 088 7812271
език за контакт: Български, Английски, Руски, Турски